Priestor pre reklamný text
*
PoslaŁ príspevok e-mailom
*
Johan Pri bistre Dodo v PiešŁanoch nie je upravené okolie. Obsluha, alebo majiteż by sa mali zamyslieŁ nad pravideżným upratovaním! Asi im na tom nezále×í.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PoslaŁ príspevok e-mailom
Na záhlavie